Huyện Gia Bình: 10 xã hoàn thành gieo cấy lúa xuân 2020

(BTV) Sau 15 ngày xuống đồng, huyện Gia Bình đã gieo cấy 4.095 ha lúa xuân bằng 98,6% kế hoạch, trong đó có 10 xã hoàn thành 100% kế hoạch.

 

Tính đến ngày 24/2, huyện Gia Bình còn 4 đơn vị chưa hoàn thành gieo cấy lúa xuân: xã Đại Bái, Đại Lai, Lãng Ngâm và thị trấn Gia Bình. Hiện nay, các HTX tập trung chỉ đạo, đôn đốc nông dân khẩn trương gieo cấy kết diện tích còn lại. Các xã đã hoàn thành gieo cấy chỉ đạo nông dân chuyển trọng tâm sang bón thúc sớm đối với diện tích cấy được từ 7-10 ngày theo phương châm năng đầu, nhẹ cuối với 80% lượng phân bón cần thiết cho mỗi sào kết hợp với rắc thuốc trừ cỏ, trừ ốc bươu vàng; tiếp tục triển khai các biện pháp đánh bắt chuột đồng bảo vệ diện tích lúa mới cấy. Đối với diện tích lúa gieo thẳng, chuẩn bị đầy đủ phân bón sẵn sàng tỉa dặm khi lúa có từ 3-3,5 lá để đảm bảo mật độ số khóm/m2. Chủ động các biện pháp tưới dưỡng cho toàn bộ diện tích, tạo thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển và đẻ nhánh.
                                                                              Đài PT Gia Bình

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại