UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ, gỡ khó cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid -19

(BTV) Ngày 18/02, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công văn số 391/UBND-KTTH chỉ đạo các cơ quan chức năng về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (Covid-19).


Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các có quan, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền thông tin tới các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh để doanh nghiệp và người lao động yêu tâm, ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Phân công đầu mối chủ động liên lạc với các doanh nghiệp để động viên, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật để giúp các doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện dự án, phục vụ tăng trưởng kinh tế của địa phương và của quốc gia. Cục Hải quan Bắc Ninh có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xuất nhập khẩu nguyên liệu, hàng hóa, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất một cách thuận lợi, nhanh chóng….
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại