Bản tin dự báo thời tiết đêm 05 ngày 06/8/2019

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh:(Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Giónhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:26–280C
Nhiệt độ cao nhất  :  32–340C 
Độ ẩm trung bình: 80%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh:(Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:    26– 280C
Nhiệt độ cao nhất  :   32–340C 
Độ ẩm trung bình: 83%.  

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:    26– 280C
Nhiệt độ cao nhất  :   32–340C 
Độ ẩm trung bình: 80%.     
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại