Sản xuất công nghiệp tháng 7 phục hồi đà tăng trưởng

(BTV) Theo Cục Thống kê tỉnh, sau nhiều tháng sản xuất công nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn. Đến hết tháng 7 vừa qua đã lấy lại đà tăng trưởng với chỉ số IIP toàn ngành tăng 34,5% so tháng trước. Trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,7%, ngành cung cấp nước tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

 

Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 7 ước đạt gần 470 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng trước, tăng gần 65% so cùng tháng năm trước. Tính chung 7 tháng, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt gần 2.700 tỷ đồng, tăng 49% so cùng kỳ năm trước, trong đó cấp tỉnh đạt hơn 1.900 tỷ đồng, tăng 49%, cấp huyện đạt hơn 420 tỷ đồng tăng 41%, cấp xã đạt 340 tỷ đồng, tăng 56%. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 7 ước đạt hơn 3.900 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt gần 2.700 triệu USD, tăng 8,5% so với tháng 6. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư Nhà nước tăng 8,6% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 17.000 triệu USD.  Kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 2.000 triệu USD, tăng 6,3% so tháng trước. Lũy kế 7 tháng kim ngạch nhập khẩu đạt gần 13.500 triệu USD. 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại