Phê duyệt danh mục mua sắm vắc xin, hóa chất phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

(BTV) UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 205/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục mua sắm vắc xin, hóa chất, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm năm 2020.


Theo đó, danh mục mua sắm vắc xin, hóa chất, phục vụ phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm năm 2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) dự kiến kinh phí hơn 25 tỷ đồng bao gồm: 90.000 liều vắc xin Tai xanh ở lợn; 60.000 liều vắc xin Lở mồm long móng gia súc (Type O); 10.500.000 liều vắc xin cúm gia cầm (H5N1); gần 330.000 liều vắc xin Dịch tả lợn; 300.000 liều vắc xin dại chó, mèo và 90.000 lít hóa chất nhóm Glutaraldehyde. Nguồn kinh phí trích từ nguồn ngân sách Nhà nước đã giao cho đơn vị. Sở Tài chính theo chức năng phối hợp với các đơn vị được phân bổ kinh phí có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả; thanh quyết toán đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại