Đại hội cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sỹ Việt Nam khóa X

(BTV) Chiều 24/2, tại Trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật, du lịch tỉnh, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội cơ sở Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Phong,Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Nhiệm kì qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quan tâm của Nhà nước và sự ủng hộ của các bộ, ban, ngành, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, trong đó có Chi hội Nhạc sỹ tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực trên mặt trận tư tưởng văn hóa, tập hợp các nhạc sĩ, nghệ sĩ xây dựng nền âm nhạc cách mạng Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.Đại hội đã nêu ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới nhằm tiếp tục xây dựng một nền âm nhạc tiên tiến, chuyên nghiệp, phấn đấu có những tác phẩm đỉnh cao thuộc các thể loại nhạc kịch, vũ kịch, giao hưởng, hợp xướng, chú trọng tới lĩnh vực ca khúc, thế mạnh truyền thống của nền âm nhạc nước nhà. Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X.
Vũ Hiệp – Bảo Chung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại