Đề xuất đầu tư dự án mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình từ Tỉnh ủy đến các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy

(BTV)

 

Tại Công văn số 447/UBND-XDCB, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao Văn phòng Tỉnh ủy làm chủ đầu tư, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình từ Tỉnh ủy đến các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Tài chính, Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn lập, thẩm định, trình duyệt đề xuất chủ trương đầu tư dự án trên cơ sở đảm bảo hạ tầng dùng chung, đúng trình tự, quy định của pháp luật.
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại