Lương Tài dẫn đầu tỉnh hoàn thành gieo cấy lúa xuân

(BTV) Vụ xuân năm nay, Lương Tài gieo cấy 4.490 ha, trong đó, diện tích gieo thẳng chiếm tới xấp xỉ 80% diện tích.


Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa xuân xong trước ngày 25/2, huyện đã thành lập 2 tổ công tác chỉ đạo sản xuất vụ xuân, đồng thời chỉ đạo các địa phương quyết liệt các giải pháp, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, điều tiết nguồn nước làm đất hợp lý để có thể mở rộng tối đa diện tích gieo thẳng…Kết quả kiểm tra, báo cáo đến ngày 24/2 Lương Tài đã gieo cấy được hơn 4.458 ha, đạt 99,3% diện tích, trong đó, 1/3 diện tích gieo thẳng. Bà con nông dân đã chuyển trọng tâm sang chăm sóc, tỉa dặm cho diện tích gieo thẳng. 

Xác định nông nghiệp có vai trò quan trọng với phát triển kinh tế; huyện Lương Tài tập trung cao các giải pháp cho lúa xuân phát triển thuận lợi ngay từ đầu vụ. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Lương Tài giành vụ xuân thắng lợi, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. 
P. Hoa – Q. Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại