Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng cháy và chữa cháy rừng tỉnh Bắc Ninh

(BTV) Ngày 21/02, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số: 204/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng cháy và chữa cháy rừng (PCCCR) tỉnh Bắc Ninh năm 2020.


Ban chỉ đạo PCCCR có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Chỉ huy, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị, các chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và thực thi các phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo, điều hành việc phối kết hợp giữa các lực lượng liên ngành ở địa phương trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Xây dựng kế hoạch tăng cường chỉ đạo, kiểm tra liên ngành những khu vực trọng điểm về phá rừng và các khu rừng có nguy cơ cháy cao; điều động, lực lượng, phương tiện để cứu chữa kịp thời các tình huống cấp bách khi xảy ra cháy rừng. Chỉ đạo các đơn vị, các chủ rừng tổ chức khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo PCCCR tỉnh.
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại