Huyện Quế Võ tổng kết công tác tuyển quân năm 2020

(BTV) Ngày 25/02, UBND huyện Quế Võ tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 2020.


Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2020, mặc dù có những khó khăn nhất định, song với sự quyết tâm của các cấp, các ngành từ huyện tới cơ sở đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và biện pháp tổ chức thực hiện. Chất lượng tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ được nâng cao, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Quế Võ đề ra chủ trương, biện pháp lãnh, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình của từng địa phương, cơ sở, tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác rà duyệt, phân loại danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Công tác sơ tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ, được tiến hành đúng kế hoạch chỉ đạo của huyện, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng nội dung, thời gian và thành phần quy định. Lễ giao nhận quân năm 2020 của huyện Quế Võ được tổ chức đúng kế hoạch, đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, bảo đảm chặt chẽ, đúng nội dung chương trình. Toàn huyện Quế Võ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2020; giao đủ 310 công dân hoàn thành 100% chỉ tiêu theo kế hoạch, trong đó giao 285 công dân cho 05 đơn vị Quân đội và giao 25 công dân cho Công an tỉnh. Ngày giao quân thực sự là ngày hội tòng quân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Võ. Thời gian tới, huyện Quế Võ tiếp tục tuyên truyền kết quả tuyển quân của huyện, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, làm tốt công tác tổng kết, rút kinh nghiệm, tìm rõ nguyên nhân ưu khuyết điểm, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự về nhiệm vụ tuyển quân. Kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ những năm tiếp theo. Nhân dịp này, huyện Quế Võ đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2020./.
Đài PT Quế Võ

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại