Lương Tài lấy ý kiến vào sách Lịch sử Đảng bộ huyện và Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa 22

(BTV) Chiều 25/2, Huyện ủy Lương Tài tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Lương Tài giai đoạn 1930 – 2020” và Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ huyện khóa 22. Dự có đồng chí Nguyễn Đăng Túc, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Các đại biểu đã tập trung thảo luận về bố cục, một số sự kiện, số liệu của 2 bản thảo. Bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Lương Tài giai đoạn 1930-2020” với dung lượng khoảng 400 trang, gồm 8 Chương, phân chia theo từng giai đoạn cụ thể; khái quát, hệ thống quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Đây là nguồn tư liệu lịch sử, kinh nghiệm quý báu phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ trong hiện tại và tương lai; góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; củng cố niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng, vào công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Về dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22. Bên cạnh việc đánh giá, làm rõ kết quả đạt được trên các lĩnh vực; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kết quả thực hiện 18 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Xác định những mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện trong 5 năm tới; xác định lâu dài Lương Tài là huyện nông nghiệp để đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng quê hương Lương Tài ngày phát triển.
Đài PT Lương Tài

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại