Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(BTV) Chiều 08/8, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) đã tổ chức làm việc. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam chủ trì Hội nghị.


Theo kế hoạch, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân hoàn thành xong trước ngày 20/8/2019; hội nghị sơ kết cấp tỉnh hoàn thành xong trước ngày 30/9/2019. Hội nghị đã thảo luận kiện toàn Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên, thống nhất các biện pháp tổ chức thực hiện chuỗi các hoạt động kỷ niệm.

Sau khi nghe các thành viên Ban Tổ chức thảo luận, thống nhất biện pháp tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong yêu cầu cơ quan thường trực phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về thành tựu nền quốc phòng toàn dân, truyền thống vẻ vang của Quân đội, truyền thống của nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Ninh trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền sâu rộng thành tựu 30 năm xây dựng, củng cố quốc phòng của đất nước ta. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong LLVT tỉnh và nhân dân về đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân và LLVT tỉnh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tân Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại