Hội nghị đánh giá năng lực cạnh tranh Sở Y tế

(BTV) Chiều 9/8, Sở Y tế phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh, tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) 2018.


Tại Hội nghị các đại biểu được lãnh đạo Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh phân tích về chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở Y tế. Theo đó bảng điểm số tổng hợp và thứ hạng theo tổng điểm của các sở, ban, ngành năm 2018 thì Sở Y tế với 71,01 điểm xếp vị trí thứ 9, tăng 13 bậc so với năm 2017. Các chỉ tiêu đánh giá cơ bản của bộ chỉ số DDCI  như : Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Tính năng động của lãnh đạo; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý. Trách nhiệm, xếp hạng của người đứng đầu. Đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân các chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở vẫn ở mức trung bình và thấp, qua đó kiến nghị, Sở Y tế cần chú trọng việc cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về Y tế, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận với các chính sách về Y tế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, xây dựng các tiêu chí khảo sát,đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.
Chu Oánh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại