Đại hội điểm Đảng bộ xã Cách Bi, huyện Quế Võ lần thứ XX

(BTV) Trong 2 ngày 25 và 26/2, Đảng bộ xã Cách Bi, huyện Quế Võ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đại hội Đảng bộ cấp cơ sở được lựa chọn là Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở thời gian tới. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Cách Bi đã đạt được những thành tựu quan trọng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX đề ra, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và củng cố hệ thống chính trị. 

Với chủ đề của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng Cách Bi trở thành xã giàu mạnh”, Cách Bi đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, trong đó chú trọng: Phát triển kinh tế gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng phát triển đô thị; tập trung phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và phát triển bền vững, hiện đại, hiệu quả, giá trị tăng cao, thân thiện với môi trường; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hóa, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển đô thị; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh..

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, khóa XX gồm 11 đồng chí và bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại