Hội nghị lần thứ 30, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

(BTV) Sáng 26/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 30 nhằm tham gia ý kiến xây dựng Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.


Đến nay, Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đã trải qua 7 lần lấy ý kiến tham gia đóng góp. Đặc biệt, tại hội nghị Tiểu ban Văn kiện và hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa qua, đã tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, trong đó, nhiều nội dung được bổ sung cơ bản, toàn diện hơn như: Công tác nội chính, thanh tra, tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh; các lĩnh vực y tế, giáo dục…

Đóng góp ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XX của BCH Đảng bộ tỉnh, các đại biểu đánh giá cao Dự thảo có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện các thành tựu đạt được, đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế. Các các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Đánh giá thực trạng, đồng thời bổ sung giải pháp phát triển của các địa phương; tiếp thu, bổ sung, sắp xếp một số câu từ, thuật ngữ, khái niệm bảo đảm phù hợp; số liệu một số ngành, lĩnh vực, địa phương; về phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện, các đại biểu đề nghị cân nhắc các chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2020-2025 cho phù hợp với tốc độ phát triển chung tỉnh, của đất nước; cần có định hướng riêng, phù hợp cho phát triển công nghiệp ở các huyện thuần nông như Lương Tài, Gia Bình; các giải pháp về bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới phải đặt ra là không chỉ xử lý rác thải, nước thải… mà cần quan tâm đến yếu tố cây xanh, bảo vệ ao hồ…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận những ý kiến đóng góp rất tâm huyết, trách nhiệm cho 2 Dự thảo báo cáo. Trên cơ sở những ý kiến của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy giao Tiểu ban Văn kiện tiếp thu tối đa những ý kiến thiết thực được góp ý tại hội nghị cũng như những ý kiến bằng văn bản, tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo hướng cân nhắc kỹ, không vội vàng nhưng cũng không bảo thủ. Kết quả phải đánh giá khách quan, không tô hồng thành tích nhưng cũng không quá bi quan, đánh giá đúng sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và những đóng góp của nhân dân; Đề nghị các đồng chí Ban Thường vụ, BCH, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo các địa phương tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo Chính trị của tỉnh thời gian tới; Tiểu ban Văn kiện tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy có công văn xin ý kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành T.Ư và các đồng chí lãnh đạo công tác ở T.Ư là con em quê hương đóng góp ý kiến trước ngày 15/3; hoàn thiện Dự thảo báo cáo gửi lấy ý kiến cấp huyện vào đầu tháng 4; trong tháng 4, tháng 5 sẽ lấy ý kiến của nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sau đó, Tiểu ban Văn kiện sẽ tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư duyệt.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, các cấp triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2020; bổ sung kịp thời những nhiệm vụ đột xuất, mới xuất hiện trong đó trọng tâm là dịch Covid -19. 

Cùng với nhiệm vụ chống dịch Covid-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, địa phương tập trung mọi giải pháp khôi phục kinh tế, phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; giải pháp khi học sinh trở lại trường học phải đảm bảo tuyệt đối an toàn; các giải pháp ngăn chặn dịch cúm gia cầm, chỉ đạo thực hiện thắng lợi sản xuất vụ xuân. Tập trung rà soát nắm chắc tình hình của mỗi địa phương, cơ quan đơn vị, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo sự ổn định phục vụ công tác tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Riêng về xử lý chất thải rắn nông thôn, đề nghị các huyện tìm mọi biện pháp tháo gỡ, không để ùn ứ rác thải gây ô nhiễm môi trường; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh cũng thông qua Báo cáo Kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại