Bắc Ninh: 100% thủ tục hành chính được công khai và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

(BTV) Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh có nhiều chính sách nhằm phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, xuất phát từ yêu cầu thực tế trong việc quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh để thực hiện các chính sách đó, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có quy định về thủ tục hành chính (TTHC).


Năm 2019, các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc UBND tỉnh đã rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 32 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với tổng số 624 TTHC. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.394 thủ tục của các cơ quan đang áp dụng thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trong đó: Thủ tục hành chính của các cơ quan thuộc UBND tỉnh là 1.349; thủ tục của các cơ quan ngành dọc Trung ương là: 45. Qua rà soát, trong số 1.349 thủ tục hành chính của các cơ quan thuộc UBND tỉnh thì có 458 thủ tục có giao dịch, chiếm 34%; 891 thủ tục hành chính không có giao dịch, chiếm 66%. 100% thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc đều có giao dịch. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều được công khai kịp thời trên Cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh và tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia. Qua đó đã giảm thiểu việc phát sinh các TTHC không cần thiết gây phiền hà cho tổ chức cá nhân, nâng cao chất lượng dịch vụ công tại địa phương. 
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại