Cử phiên dịch để phối hợp phòng chống dịch bệnh Sars-CoV-2

(BTV) Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Sars-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, tại Công văn số 507/UBND-NV,

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội liên hệ, trao đổi với các doanh nghiệp để lập danh sách phiên dịch tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và có trách nhiệm chỉ đạo doanh nghiệp cử phiên dịch hỗ trợ các đơn vị
đưa đối tượng về nơi cách ly và trong thời gian ở nơi cách ly; đồng thời cử một cán bộ của cơ quan làm đầu mối liên hệ và phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại