Hội thảo mô hình khuyến học “Đơn vị học tập”

(BTV) Sáng 14/8, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội thảo công tác triển khai, xây dựng, phát triển mô hình “Đơn vị học tập” tại các xã, phường, thị trấn tiêu biểu của tỉnh.


Hội thảo thu hút 25 bài tham luận của các tác giả, những người đã và đang gắn bó, tâm huyết với phong trào khuyến học từ tỉnh tới cơ sở. Tham luận của các đại biểu tại Hội thảo đều chung 1 khẳng định: “Đơn vị học tập” là 1 trong 4 mô hình khuyến học theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ. Sau hơn 3 năm mô hình được triển khai xây dựng tại các xã, phường, thị trấn, “Đơn vị học tập” đã trở thành một trong những mô hình khuyến học tiêu biểu đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích, tạo điều kiện cho các đối tượng được học tập thường xuyên, suốt đời, xây dựng xã hội học tập tại cơ sở. Tại tỉnh Bắc Ninh, đến tháng 6/2019, toàn tỉnh có 623 đơn vị học tập, đạt 91,1%. Trong đó, số gia đình học tập là gần 200 nghìn gia đình, đạt 60,3%; số dòng họ đạt 66,2%; số cộng đồng thôn, làng, khu phố học tập đạt 82,3%. So sánh với 3 mô hình khuyến học khác là: Gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập, mô hình “Đơn vị học tập” của tỉnh ở các giai đoạn vẫn luôn đạt tỷ lệ cao nhất. Đến nay, tổng số Quỹ Khuyến học của tỉnh lên tới 78 tỷ 198 triệu đồng. Đó là sự quan tâm, nhận thức, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và toàn xã hội với công tác khuyến học, khuyến tài tại cơ sở của tỉnh. 

Hội thảo được tổ chức ngoài việc khẳng định tính chất, vai trò quan trọng của công tác khuyến học, qua mô hình “Đơn vị học tập”, còn là cơ sở làm sáng tỏ vai trò lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền với công tác khuyến học, từ đó đề ra giải pháp về cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm hoàn thiện, tháo gỡ khó khăn, xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” cấp xã, phường, thị trấn thực sự hiệu quả.
H.Tâm – L.Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại