Thành phố Bắc Ninh sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

(BTV) Sáng 14/8, thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Trong 10 năm qua, thành phố Bắc Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; khu vực phòng thủ vững chắc; tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 và một số Nghị định mới được bổ hoàn chỉnh liên quan đến xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Thành phố luôn giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng, củng cố tiềm lực chính trị tinh thần vững chắc, tiềm lực kinh tế vững mạnh, tiềm lực quốc phòng bảo đảm tính toàn diện, vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa tiềm lực quốc phòng với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp cao và quy hoạch các dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân hoạt động có hiệu quả; không ngừng nâng cao chất lượng về mọi mặt, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, làm tốt việc quản lý tình hình, chủ động ngăn ngừa, xử trí có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
    
Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân. 
    
Nhân dịp này, thành phố Bắc Ninh tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 8 cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
Chu Oánh 
    

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại