Họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XX

(BTV) Sáng 28/2, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Cùng dự có đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

 Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban​, Đào Hồng Lan kết luận tại Hội nghị

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội được thành lập có chức năng tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trong công tác chỉ đạo tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Trưởng Tiểu ban, Phó trưởng Tiểu ban và các thành viên. Theo đó, Tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội. Chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phục vụ Đại hội; xây dựng phương án tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, tổ chức các hoạt động nghệ thuật trước, trong và sau Đại hội; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, ấn phẩm tuyên truyền về Đại hội; hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp; xây dựng kinh phí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; hướng dẫn chế độ chi phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp; xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các hoạt động trước, trong và sau Đại hội; giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tổ chức Đại hội…

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các thành viên vào kế hoạch, nội dung công việc trọng tâm phục vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan, Trưởng Tiểu ban yêu cầu các thành viên tiếp tục nghiên cứu đóng góp vào Kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, gửi về Văn phòng Tỉnh ủy để hoàn thiện Kế hoạch. Đối với trách nhiệm của các thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; sớm rà soát nội dung, khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao, xây dựng dự trù kinh phí để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo. Yêu cầu các thành viên trong Tiểu ban chủ động công tác phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị, bám sát chức năng nhiệm vụ phân công, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đề ra. 
P.Hoa - Q.Hưng 
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại