Hoàn thành tái bản hai cuốn sách quý về Dân ca Quan họ Bắc Ninh

(BTV) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa hoàn thành tái bản và phát hành hai cuốn sách quý về Dân ca Quan họ Bắc Ninh là:

 

Cuốn “Dân ca Quan họ Bắc Ninh” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Phú, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Viêm, Tú Ngọc xuất bản năm 1962 và cuốn “Quan họ-nguồn gốc và quá trình phát triển” của nhóm tác giả Đặng Văn Lung, Hồng Thao, Trần Linh Quý xuất bản năm 1978. Đây là hai trong số những công trình khảo cứu đầu tiên về Dân ca Quan họ Bắc Ninh với phương pháp tiếp cận khoa học, toàn diện, hệ thống và đề cập đến nhiều phương diện nghệ thuật của Dân ca Quan họ Bắc Ninh, qua đó, cung cấp đến bạn đọc nguồn tư liệu tương đối chính xác, đầy đủ về giai đoạn đầu nghiên cứu, phân tích các vấn đề thuộc phạm vi nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật của Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại