Nguồn vốn huy động ngành Ngân hàng tăng, cho vay tiếp tục giảm

Do bị ảnh hưởng của dịch Covid – 19, hoạt động của các thành phần kinh tế có phần chững lại nên nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh giảm đáng kể. Trong khi đó, nguồn vốn huy động của toàn hệ thống Ngân hàng trên địa bàn vẫn tiếp tục tăng.

Hệ thống ngân hàng đáp ứng nhu cầu vay, gửi tiền của người dân

So với cùng kỳ tháng 02/2020, tổng nguồn vốn huy động của hệ thống Ngân hàng trên địa bàn tỉnh tăng trên 2.400 tỷ đồng, nâng mức tổng vốn huy động của cả hệ thống lên gần 139.250 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực tài chính đáng kể khi đem đầu tư đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, hoạt động của các doanh nghiệp đang gặp khó về đầu ra sản phẩm, sức tiêu thụ của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu nên, dư nợ cho vay của hệ thống đã giảm hơn cuối tháng 02/2020 gần 1.400 tỷ đồng, đưa mức tổng dư nợ cho vay về mốc 88.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng hơn 46 tỷ đồng, nâng tổng số nợ xấu của toàn ngành Ngân hàng trong tỉnh lên hơn 1.400 tỷ đồng.
Vũ Nghĩa

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại