Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ lần thứ XIV

(BTV) Chiều 02/3, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.


Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ hiện có 41 đảng viên, trong đó có 5 đảng viên dự bị. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề hàng năm; Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trường tích cực mở các loại hình lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và các đối tượng khác. Từ tháng 3/2015 đến hết năm 2019, Trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp liên kết đào tạo, bồi dưỡng 92 lớp với gần 9.300 học viên. Công tác nghiên cứu khoa học được Đảng ủy Trường quan tâm. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ Trường đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (nay là hoàn thành tốt nhiệm vụ), được cấp ủy cấp trên khen thưởng; các tổ chức đoàn thể đều đạt trong sạch vững mạnh.  

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tập trung xây dựng và phát huy Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hằng năm 100% Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 25% Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Trường đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; kết nạp được từ 2-3 đảng viên mới trở lên; phấn đấu có ít nhất 70% các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, đảm bảo về tiêu chuẩn và từng bước nâng cao về chất lượng. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
Đức Minh - Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại