Phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động “Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng các cấp”

(BTV) Sáng 05/3, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động “Chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX và Đại hội Đảng các cấp”.


Cuộc thi dành cho các họa sỹ chuyên và không chuyên; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; giảng viên và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Văn hóa nghệ thuật, học sinh các trường phổ thông trong tỉnh. Tác phẩm dự thi được thể hiện trên khổ giấy có kích thước: 54cm x 79cm, có nội dung quảng bá những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và thực hiện Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương, mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Ninh – Kinh Bắc; hiệu quả từ các phong trào thi đua lao động sản xuất; những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt… Thời gian nhận tác phẩm từ 01/6 đến 31/7/2020. 

Thông qua Cuộc thi nhằm khẳng định truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Nêu bật những kết quả đạt được trong những năm qua; phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đa dạng và nâng cao hiệu quả các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, tạo sự đồng thuận xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại