Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đại hội lần thứ VII

(BTV) Chiều 19/3, Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Chi bộ Hội LHPN tỉnh có 16 đảng viên, chia thành 5 tổ Đảng. Nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan tăng cường chỉ đạo quản lý cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp tích cực vào việc chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện các phong trào thi đua, 2 cuộc vận động, 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội được Chi bộ quan tâm thực hiện tốt. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; Chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Trong 5 năm, Hội LHPN tỉnh luôn đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Hội LHPN tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, 2 cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu hàng năm Chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, các đoàn thể đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, cơ quan đạt chuẩn văn hóa. 

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thu Hằng - Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại