Hội nghị công tác xây dựng cơ bản quý I năm 2020

(BTV) Chiều 19/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công tác xây dựng cơ bản quý I, biện pháp và kế hoạch triển khai thực hiện các tháng tiếp theo năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận những nỗ lực trong công tác xây dựng cơ bản quý I trên địa bàn tỉnh, được thể hiện ở kết quả giải ngân cao hơn so với mặt bằng Trung ương. Trong tổng nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 là hơn 5.930 tỷ đồng, gồm gần 5.560 tỷ đồng là nguồn cân đối ngân sách địa phương, hơn 370 tỷ đồng ngân sách Trung ương hỗ trợ. UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách  Nhà nước với tổng số vốn gần 4.290 tỷ đồng. Trong đó, phân bổ nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh hơn 4.200 tỷ đồng; nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương là hơn 107 tỷ đồng. Các Ban Quản lý dự án chuyên ngành đã tích cực triển khai thanh toán cho các dự án chuyển tiếp được phân bổ vốn, tỷ lệ giải ngân ngân sách tỉnh đến ngày 16/3/2020 đạt 19,75%.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, các sở, ngành liên quan bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tập trung giải ngân sớm; tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách Nhà nước, không để xảy ra nợ xây dựng cơ bản. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện, đảm bảo kế hoạch giải ngân tốt, có chế tài với các trường hợp, đơn vị chậm trễ. Các ngành cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tập trung rà soát danh mục đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch 2021-2025 và tham mưu UBND tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Việc rà soát các dự án đầu tư đảm bảo theo đúng phân cấp quản lý; ưu tiên những đơn vị, địa phương có vốn đối ứng. Với những dự án đầu tư mới cần có sự chọn lọc; các dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn cần có kế hoạch đầu tư phù hợp; ưu tiên các dự án, công trình trọng điểm, nhất là dự án cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cầu Bồ Sơn, nút giao Đại Phúc và công tác giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. 
Chu Oánh – Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại