UBND thành phố Bắc Ninh họp thường kỳ tháng 3

(BTV) Ngày 20/3, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3, bàn và thống nhất triển khai các công việc trọng tâm trong tháng 4, tập trung vào công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn.


Trong tháng 3, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt công tác phòng chống dịch Covid 19. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các công trình, dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Bàn giao đưa vào sử dụng, vận hành thí điểm bãi đỗ xe tĩnh phường Võ Cường. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị song song với công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng phải thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là tiếp tục triển khai các giải pháp hữu hiệu phòng chống dịch Covid 19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tăng cường công tác thông tin, truyên truyền truyền để nhân dân yên tâm, tin tưởng, hạn chế các điểm vui chơi, tập trung đông người; tăng cường giám sát việc sản xuất khẩu trang, các trang thiết bị y tế bảo đảm chất lượng, số lượng…Các phòng, ban chuyên môn và UBND 19 phường đôn đốc tiến độ các dự án đã được cấp vốn đầu tư và các dự án giao đất dân cư dịch vụ. Thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng thu ngân sách; làm  tốt công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân./.
Đài Phát thanh thành phố Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại