Báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(BTV) Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ban hành công văn số 830/UBND-KGVX về việc báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Đề cương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1009/LĐTBXH-VL ngày 19/3/2020. Báo cáo gửi về UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. Qua đó, Bộ LĐ TB và XH nắm chắc tình hình; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và động viên tinh thần người lao động. Đồng thời có phương án hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp và hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Đức Minh, Thiên Thanh
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại