Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi Covid-19

(BTV) Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số 896/TCT-DNNCN chỉ đạo cục thuế các tỉnh, TP hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.


Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế chỉ đạo các bộ phận liên quan căn cứ vào văn bản, quy định của Bộ Tài chính để hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại bởi dịch bệnh lập hồ sơ, gửi thủ trưởng cơ quan quản lý thuế trực tiếp đề nghị miễn tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế. Đối với ngành nghề kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nếu qua số liệu xác minh, kiểm tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức đã khoán, thì Chi cục Thuế kịp thời xác định lại doanh thu khoán cho cá nhân kinh doanh.

Đối với các trung tâm thương mại, các chợ có đơn xin giảm thuế tập thể, Chi cục Thuế thực hiện khảo sát doanh thu theo từng ngành nghề, xin ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn thuế, Ban Quản lý chợ để thực hiện theo đúng thực tế. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, Chi cục Thuế tổng hợp, báo cáo, đề xuất với cấp trên phương án giải quyết phù hợp.
 
Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các Cục Thuế chủ động tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chức năng phối hợp tốt với cơ quan thuế trong quá trình triển khai công tác quản lý thuế. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, vận động hộ kinh doanh ổn định và an tâm kinh doanh, tránh gây bức xúc cho người nộp thuế, đảm bảo ổn định tình hình trật tự xã hội trên địa bàn quản lý.
Trần Cường- Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại