Nghiêm cấm việc tập trung học sinh, nhóm học sinh để tổ chức dạy thêm học thêm trái quy định

(BTV) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành văn bản số 870/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19. Trong đó nhấn mạnh, nghiêm cấm việc tập trung học sinh, nhóm học sinh (dưới mọi hình thức) để tổ chức dạy thêm học thêm trái quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.


Yêu cầu Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Sở Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học, học sinh Trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đề phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (Lần 2). Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường rà soát, tinh giản nội dung dạy học; tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19; tổ chức nhận xét, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình sau khi học sinh trở lại; kế thừa nội dung kiến thức đã học để điều chỉnh khung chương trình kế hoạch học tập theo quy định. 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có biện pháp quản lý hoạt động dạy học gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, đảm bảo an toàn trường học; nghiêm cấm việc tập trung học sinh, nhóm học sinh (dưới mọi hình thức) để tổ chức dạy thêm học thêm trái quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có); chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt quá thẩm quyền.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại