Tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ đăng ký kinh doanh từ ngày 31/3

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid-19, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh bắt đầu từ 14 giờ ngày 31/3/2020.


Các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký kinh doanh scan hồ sơ và gửi bản mềm về địa chỉ email: pdkkd.skhdt@bacninh.gov.vn. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hướng dẫn doanh nghiệp chỉnh sửa hồ sơ (nếu có) qua email, điện thoại. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện qua bưu điện.
 
Đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh, các cá nhân, doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và thông báo về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ đến địa chỉ Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư); đồng thời, kèm theo thông tin địa chỉ, tên, số điện thoại người nhận kết quả.
 
Sau khi đối chiếu, trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi trả kết quả qua đường bưu điện (miễn phí) cho các cá nhân, doanh nghiệp theo thông tin được cung cấp.

 Đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng, các cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ qua mạng điện tử, ngoài các văn bản theo quy định phải gửi kèm văn bản ghi rõ thông tin họ tên, địa chỉ và số điện thoại người nhận kết quả. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi trả kết quả qua đường bưu điện (miễn phí) cho các cá nhân, doanh nghiệp theo thông tin đã nhận.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại