Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Bảo hiểm Xã hội tỉnh vừa ban hành công văn hướng dẫn tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp.

 

Để thực hiện việc tạm dừng đóng, doanh nghiệp cần lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH theo mẫu kèm văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Doanh nghiệp phải liên hệ cơ quan Lao động, Thương binh và Xã hội xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc so với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất hoặc liên hệ với cơ quan tài chính xác định giá trị tài sản bị thiệt hại so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất. Trong thời gian tạm dừng đóng, doanh nghiệp vẫn đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp. Hết thời hạn tạm dừng đóng, doanh nghiệp tiếp tục đóng BHXH, BHYT, BHTN theo phương thức đã đăng ký và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Tiền đóng bù không bị tính lãi chậm đóng.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại