Tăng cường quản lý chất thải trong phòng chống dịch Covid-19

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số1040/UBND-KGVX về tăng cường quản lý chất thải trong phòng chống dịch Covid-19.


Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong hoạt động sinh hoạt bình thường của người dân. Quán triệt đến công chức, viên chức, lao động; hướng dẫn đến nhân dân, hội viên, tăng ni, du khách, học sinh, sinh viên,... thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng vào thùng hoặc thiết bị lưu chứa rác an toàn, được đậy kín để được thu gom, xử lý như đối với chất thải thông thường, không vứt bừa bãi nơi công cộng.
Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định về quản lý chất thải y tế nguy hại, tăng cường kiểm tra giám sát việc quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ sở y tế và khu vực cách ly tập trung bố trí các điểm thu gom, lưu trữ khẩu trang y tế theo đúng quy định; hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế thăm, khám chữa bệnh trước khi ra về phải thải bỏ vào các thiết bị lưu chứa chất thải y tế và xử lý theo đúng quy định để ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường chỉ đạo, giám sát đối với công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn nói chung, chất thải rắn sinh hoạt nói riêng. Tiến hành đột xuất kiểm tra việc quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải nguy hại (có xử lý chất thải y tế lây nhiễm) trên địa bàn và xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại