Thành phố Bắc Ninh: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke chấp hành nghiêm túc việc đóng cửa, tạm dừng hoạt động

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về việc không tập trung đông người, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn thành phố đều chấp hành nghiêm túc việc đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Thành phố Bắc Ninh đã chỉ đạo cơ quan chức năng cùng với các địa phương quyết liệt vào cuộc, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, yêu cầu tất cả các các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn ký cam kết tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động để phòng, chống dịch. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh các cơ sở trong việc việc chấp hành quyết định. Toàn thành phố có 79 cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, tập trung phần lớn tại các phường nội thị và phường Vân Dương, địa bàn có Khu công nghiệp với số lượng công nhân lưu trú đông. Qua một số buổi kiểm tra đột xuất, phần lớn các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn đều chấp hành tốt quy định của cơ quan chức năng, tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19. Thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng, các địa phương thường xuyên, đột xuất kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ và kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm nếu phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke vi phạm không chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Đài PT thành phố BN

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại