Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 22/5, Đảng bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đảng bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh có 66 đảng viên, sinh hoạt tại 2 Chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cấp đủ nước 24/24, đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu khách hàng; Kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa các sự cố; Công tác thanh tra, kiểm toán nội bộ được duy trì hiệu quả; đảm bảo việc làm ổn định, thường xuyên cho hơn 320 cán bộ, công nhân viên với thu nhập bình quân hơn 9,3 triệu đồng/người/tháng và thực hiện nhiều đề tài cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành. Nhiều năm liền Công ty đạt Tập thể lao động xuất sắc, được nhận Bằng khen và Cờ thi đua của Chính phủ, UBND tỉnh. Trong nhiệm kỳ, 100% các Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, Đảng bộ giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt trên 95%.

Công ty phấn đấu đến năm 2025, sản lượng nước sạch sản xuất đạt 31,8 triệu m3; Sản lượng nước tiêu thụ đạt 27,5 triệu m3; Tổng doanh thu đạt 230 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/người/tháng. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quyết tâm lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm; Phấn đấu 100% đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; 100% Chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ, kết nạp 20 đảng viên mới; Mỗi năm tiến hành kiểm tra từ 15-20% số đảng viên theo đúng quy định. 

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 5 đồng chí.
Vũ Tuyển - Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại