Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Sáng 22/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội họp toàn thể trực tuyến, nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; Nghe báo cáo thẩm tra Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 và dự kiến chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020.

 

Tại Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Trường Đoàn đại biểu Quốc hội và các ông, bà Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự phiên họp trực tuyến.
 
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, Pháp lệnh về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 20/04/2007 đã thực hiện tốt vai trò là cơ sở pháp lý cho việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Pháp lệnh cũng cho thấy có một số bất cập do có những vấn đề phát sinh hoặc do thay đổi quy định pháp luật có liên quan, đặt ra yêu cầu hoàn thiện quy định về thỏa thuận quốc tế. Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, việc xây dựng Luật Thỏa thuận quốc tế nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật hiện hành về công tác ký kết và thực hiện các văn bản hợp tác quốc tế là cần thiết. Quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác thỏa thuận quốc tế; Bảo đảm triển khai và quản lý một cách thống nhất, nâng cao hiệu quả ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, cả về công nghệ, kỹ năng, kinh nghiệm và nguồn vốn của các nước và tổ chức quốc tế phục vụ công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước.

Tiếp tục phiên làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo thẩm tra  Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, về sự cần thiết ban hành Luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập của đất nước và triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta thời gian qua, từ đòi hỏi từ thực tiễn nhu cầu ký kết, thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Các ý kiến tham gia thẩm tra đều nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Thỏa thuận quốc tế theo Tờ trình của Chính phủ.

Về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021, phát biểu trước Quốc hội, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, năm 2021 là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Do vậy, việc dự kiến Chương trình giám sát năm 2021 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội phải được lựa chọn một cách phù hợp, đảm bảo tính khả thi của Chương trình, theo đó tập trung vào công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của các cơ quan Nhà nước; Kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Giám sát kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng và một số hoạt động giám sát.
Về dự kiến chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, trong năm 2019, Quốc hội đã xem xét, thông qua 18 Luật, 03 Nghị quyết và cho ý kiến đối với 10 dự án Luật khác; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 03 Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình năm 2019. Quốc hội sẽ thông qua 16 Luật trong năm 2020 Về dự kiến Chương trình năm 2021, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết sẽ có 04 dự án Luật sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 và theo nguyên tắc sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 11.
Tân Trung
 
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại