Kỳ Họp thứ 9 – Quốc hội khóa 14: Cần sớm sửa đổi luật Bảo vệ môi trường

(BTV) Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họ thứ 9, Quốc hội khóa 14, sáng 26/5 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra dự án Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) sửa đổi. Theo đó, luật BVMT hiện hành còn nhiều bất cập về cách thức quản lý, nhiều nội dung còn phân tán, trong khi đó, môi trường lại đang diễn biến ngày càng phức tạp; chất lượng môi trường đã lên mức báo động. Nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững, BVMT và cam kết quốc tế mới liên quan đến môi trường cần sớm được thể chế hóa.


Tại Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội và thành viên đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp qua cầu truyền hình trực tuyến.

Dự thảo Luật gồm 16 chương, 186 điều; đã cải cách mạnh mẽ, cắt giảm trên 40% thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ 20-75 ngày. Góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp thông qua các quy định. Dự thảo Luật đã thể hiện nhiều quy định, chính sách mới quan trọng, về khung chính sách; công cụ kinh tế trong BVMT; nguyên tắc xây dựng, áp dụng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; nguồn lực từ Nhà nước cho BVMT; Về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực BVMT; tăng cường năng lực quản lý môi trường; bảo vệ các thành phần môi trường, ... Dự án Luật bổ sung 06 nhóm chính sách mới, kèm theo Báo cáo đánh giá tác động đầy đủ của cả 13 nhóm chính sách. Tuy nhiên, việc đánh giá tác động của các chính sách còn chưa thật sự sâu sắc và toàn diện, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung đánh giá tác động. 

Về thẩm quyền thẩm định, phần lớn ý kiến đồng tình với phương án giao cho UBND cấp tỉnh thẩm định để bảo đảm quản lý thống nhất tại địa phương và gắn liền trách nhiệm theo dõi cấp phép, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc triển khai dự án trên địa bàn quản lý. 

Ngoài những vấn đề nêu trên, tại Hội nghị thẩm tra còn có một số ý kiến về bảo vệ các thành phần môi trường: không khí, đa dạng sinh học, sức khỏe môi trường; quan trắc môi trường...; đề nghị chỉnh sửa bố cục, kỹ thuật văn bản; làm rõ nội hàm một số khái niệm, giải thích từ ngữ; nội dung của các điều luật; về tiếp cận công tác bảo vệ môi trường trong điều kiện mới của thế giới và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ hiện nay. 
Tân Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại