Hội thảo xây dựng Đề án “Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025”

(BTV) Sáng 27/5, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tổ chức hội thảo xây dựng Đề án “Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025”. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, LĐ,TB&XH; Lãnh đạo một số sở, ban, ngành và thành viên Ban soạn thảo Đề án.


Theo báo cáo tại hội thảo, đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 10 KCN và 24 Cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với gần 9.000 doanh nghiệp và gần 760 nghìn lao động. Thực tế này đòi hỏi Bắc Ninh phải xây dựng Đề án “Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025” để xác lập những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đồng bộ, bền vững để phát huy tối đa năng lực và sự phối kết hợp giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ giai đoạn 2021 – 2025.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến đóng góp vào 6 nhóm giải pháp, gồm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và hỗ trợ quan hệ lao động của cơ quan Nhà nước; Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong quan hệ lao động; Thúc đẩy các hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể; Nâng cao năng lực và hiệu quả các thiết chế giải quyết tranh chấp lao động; Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế ba bên trong quan hệ lao động. 

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm của Ban soạn thảo Đề án. Đề nghị các thành viên tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương; Có cơ chế chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho công nhân; Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Công đoàn các cấp, đặc biệt Công đoàn trong các Khu, Cụm công nghiệp. Giao Sở LĐ,TB&XH tiếp thu, bổ sung các ý kiến đóng góp tại hội thảo để hoàn thiện Đề án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại