Đại hội Đảng bộ xã Đảng bộ xã Phù Lãng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

(BTV) Trong 2 ngày 27 và 28/5, Đảng bộ xã Phù Lãng, huyện Quế Võ đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự Đại hội có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo huyện Quế Võ.


Đảng bộ xã Phù Lãng có 10 Chi bộ trực thuộc với tổng số 278 đảng viên. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 21 đề ra. Kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12 %. Năm 2019, tổng thu nhập toàn xã đạt 400 tỷ đồng, tăng gần 40% so với Nghị quyết Đại hội; Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đạt 279 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với chỉ tiêu Đại hội; Thu nhập bình quân năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 42% so với đầu nhiệm kỳ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa có bước phát triển, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới; An tinh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Phù Lãng đề ra phương hướng: Tiếp tục phấn đấu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, chú trọng chất lượng tăng trưởng; Tập trung huy động mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cụ thể: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 8-10%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 65-70 triệu đồng/người/năm; Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%...

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phù Lãng khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Quế Võ lần thứ 19.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại