Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14: Cần quan tâm đầu tư nhiều hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(BTV) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, sáng 28/5, Quốc hội đã nghe Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

 

Báo cáo của Chính phủ cho biết, dự kiến tổng mức vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 là gần 137.700 tỷ đồng; Giai đoạn 2026-2030 là gần 134.300 tỷ đồng. Trong đó, nguồn lực chủ yếu để thực hiện Chương trình là ngân sách Trung ương, chiếm khoảng 76%. Sự tham gia của nguồn vốn huy động hợp pháp khác rất nhỏ, gần 3 ngàn tỷ đồng. 

Báo cáo thẩm tra do Chủ tịch Hội đồng Dân tộc trình bày băn khoăn về tính khả thi bởi: Tổng nguồn vốn đề xuất trên đây chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra và thấp hơn nhiều so với khái toán ban đầu trong Đề án tổng thể do Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, chỉ đạt 41% so với khái toán ban đầu, trong khi mục tiêu không thay đổi. Hội đồng Dân tộc cũng đề đề nghị, cần ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút sự tham gia của tổ chức, cá nhân ngoài khu vực Nhà nước đóng góp cho Chương trình, đồng thời có cam kết của các địa phương, bảo đảm bố trí đủ vốn thực hiện dự án. Các chỉ tiêu cần được xây dựng theo kế hoạch từng năm để thuận lợi cho việc bố trí vốn, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định. Chương trình phải đảm bảo kết nối giữa các chính sách, xuyên suốt các thời kỳ, phát triển bền vững, khắc phục tồn tại, hạn chế của một số chính sách giai đoạn trước.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do nguồn lực hạn chế, cần đầu tư trọng tâm, trọng điểm hơn. Tuy nhiên, Hội đồng Dân tộc cũng đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ và cho rằng hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023 đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 9 này, đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư để thực hiện từ năm 2021.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Kinh tế quốc hội đã trình đã bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
T.Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại