Hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng Đề án “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” giai đoạn 2020-2025

(BTV) Sáng 28/5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Đề án “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2020-2025”.


Đề án được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công an xây dựng nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (bảo vệ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác của trẻ em khi trẻ em tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng); Hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng.

Trong đó, tập trung vào 05 giải pháp cơ bản: Hoàn thiện cơ sở pháp lý của Việt Nam; Phương pháp hiệu quả để giáo dục, tuyên truyền cho trẻ thanh thiếu niên; Sử dụng công nghệ để hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng; Nâng cao năng lực sử dụng internet của toàn xã hội; Tăng cường hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề dành cho trẻ em trên môi trường mạng.

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia công nghệ thông tin cho rằng: Để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng xã hội thì cần sớm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi quy định của pháp luật, cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; Cơ chế khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, trong đó, nòng cốt là các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo, lành mạnh trên môi trường mạng. Cần phải đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, đặc biệt là thông qua cách thức truyền thông mạng xã hội để nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề được đặt ra trong Đề án…

Sau khi tham vấn ý kiến các chuyên gia và các cơ quan hữu quan, dự kiến Đề án sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6/2020.
Vũ Tuyển - Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại