Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Vietcombank Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025

(BTV) Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh vừa tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.


Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh có 3 chi bộ với 41 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao như: Tổng huy động vốn bình quân đạt hơn 7.400 tỷ đồng/năm (tỷ lệ tăng 23,2%/năm); tổng dư nợ cho vay bình quân đạt hơn 6.200 tỷ đồng/năm (tỷ lệ tăng 17,1%/năm); doanh số thanh toán quốc tế tăng 136% so với đầu nhiệm kỳ; lợi nhuận bình quân đạt 276 tỷ đồng/năm (tỷ lệ tăng 24,3%/năm); hằng năm, 100% các Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu: Huy động vốn tăng 8%/năm; tín dụng tăng 8%; doanh số thanh toán quốc tế tăng 8%/năm; lợi nhuận tăng 8%/năm; kết nạp từ 3 đảng viên trở lên; 95 đến 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt  nhiệm vụ.  

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư Đảng bộ và Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. 
Thiên Thanh, Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại