Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5

(BTV) Chiều 29/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung chủ trì. Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Hằng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.


Phiên họp nghe Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện trong 5 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2020. Theo đó, 5 tháng đầu năm, HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 17 (bất thường) theo hình thức trực tuyến để thảo luận, thông qua chủ trương sử dụng kinh phí ngân sách phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19. Thường trực HĐND tỉnh tiến hành 2 cuộc giám sát chuyên đề về phòng, chống dịch Covid -19 và việc thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh tiến hành khảo sát, giám sát 13 cuộc trên các lĩnh vực. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng quy định.

Những tháng cuối năm, HĐND tỉnh chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp HĐND, thực hiện tốt công tác giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; lựa chọn các vấn đề cử tri quan tâm để tổ chức các hội nghị chất vấn và giải trình tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp...

Phiên họp cũng nghe, thảo luận và cho ý kiến về dự kiến thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp bất thường) và kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 trong đó, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội và các nội dung chuyên đề. 
Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung, thời gian tổ chức các kỳ họp, nhất là các nội dung trình tại kỳ họp, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, dự thảo Nghị quyết kỳ họp.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động, từ việc lựa chọn nội dung giám sát, kế hoạch giám sát, chất vấn và giải trình, đến công tác thẩm tra các nội dung trình tại các kỳ họp, tiếp xúc cử tri. Giao Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng dự thảo văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc xây dựng chương trình giám sát để tổng hợp, thống nhất chương trình giám sát, tránh chồng chéo, nhưng vẫn đảm bảo giám sát đúng, trúng những vấn đề cử tri quan tâm. Về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 18, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất, đồng thời, bổ sung thêm 1 số nội dung và đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn mà vẫn đảm bảo đúng quy định.
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại