Đại hội Đảng bộ phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn lần thứ XXIII

(BTV) Trong 2 ngày 31/5 và 01/6, Đảng bộ phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đề ra những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới nhằm góp phần xây dựng Đông Ngàn là một phường trung tâm của thị xã Từ Sơn.

 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Đông Ngàn đã giành được những thành tựu quan trọng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, kinh doanh thương mại, dịch vụ chiếm 98% và doanh thu tăng trưởng hàng năm từ 12 – 13%, thu ngân sách đạt từ 6-9 tỷ/ đồng/năm; Đảm bảo tốt công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giao thông thủy lợi và văn hóa xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, dân chủ ở cơ sở được phát huy, nếp sống văn minh đô thị từng bước thực hiện theo tiêu chí sáng – xanh - sạch – đẹp. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thường xuyên được củng cố. Đảng bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh và xuất sắc. 

Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đến năm 2025 nhằm tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới, như: Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế ở mức 11-12%/năm, thu ngân sách địa phương hàng năm đạt 22- 25 tỷ đồng. Hàng năm, có từ 95% trở lên hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% khu phố giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, đẩy mạnh chất lượng giáo dục cả 3 cấp; Vệ sinh môi trường, nước sạch được đảm bảo. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dân chủ trong Đảng, trong nhân dân, đảm bảo tốt an ninh trật tự, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.           

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.
Nguyễn Lương

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại