Đại hội Đảng bộ xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành thành công tốt đẹp

(BTV) Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ cao, ngày 01/6, Đại hội Đảng bộ xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã kết thúc, thành công tốt đẹp.


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Ninh Xá đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, nắm bắt các điều kiện thuận lợi, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiệm kỳ qua đạt 14,4%; Tổng sản phẩm xã hội năm 2019 đạt hơn 463 tỷ đồng, tăng 211 tỷ đồng so với năm 2015; Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu/người/năm, tăng gần 50% so với đầu nhiệm kỳ. Năm 2018, Ninh Xá đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Ninh Xá đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; Phát huy dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong Đảng và nhân dân. Xây dựng xã hội phát triển hài hòa giữa Kinh tế - Văn hóa – Môi trường; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo công tác quốc phòng. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7%/năm; Tổng sản phẩm xã hội đạt trên 625 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người 58,5 triệu/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,7%.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đại hội đã bầu một lần đủ 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tập trung cao, bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.
Xuân Trường – Đình Nghĩa
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại