Đại hội Đảng bộ xã Việt Thống lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

(BTV) Đảng bộ xã Việt Thống, huyện Quế Võ vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đảng bộ xã Việt Thống có 9 Chi bộ trực thuộc với tổng số 200 đảng viên. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 20, xã Việt Thống có sự phát triển vượt bậc ở nhiều lĩnh vực. Tốc độ phát triển kinh tế tăng bình quân 5 năm đạt 14%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp thương mại và dịch vụ chiếm gần 60%; Xây dựng cơ bản chiếm 11%; Nông nghiệp và thủy sản còn gần 30%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới; xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2015, vượt mục tiêu Đại hội đề ra là 5 năm.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Việt Thống đề ra phương hướng: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, chú trọng chất lượng, tập trung huy động khai thác tốt các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 
Trần Cường – Hải Yến 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại