Đảng ủy Quân sự tỉnh góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

(BTV) Sáng 01/06, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.


Tại hội nghị, các ý kiến đánh giá cao dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm chặt chẽ, chất lượng tốt; Nội dung các ý kiến chủ yếu tập trung vào đánh giá cụ thể hơn, chính xác hơn những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; Xác định nội dung trong khâu đột phá có phù hợp với tình hình lực lượng vũ trang Quân khu. Các giải pháp trên 3 mặt công tác, tập trung nghiên cứu, cho ý kiến vào các chỉ tiêu chính. Phối hợp với cấp ủy địa phương quan tâm, bố trí, sử dụng tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Xây dựng và phát triển đảng viên của lực lượng dự bị động viên; lực lượng dân quân tự vệ tại các doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài theo Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị. Phối hợp đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ huy, điều hành, nhất là quản lý lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã ghi nhận các ý kiến của các đại biểu đã thể hiện trách nhiệm, tâm huyết và có tính khoa học, hợp lý. Đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu, tiếp tục nghiên cứu, đóng góp làm rõ nội hàm về các chỉ tiêu, giải pháp  nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các khâu đột phá, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, xác định rõ mục tiêu và giải pháp về tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội./.
Bộ CHQS tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại