Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thứ 18

(BTV) Sáng 01/6, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì.


Tại hội nghị, các sở, ngành chức năng đã trình bày các Tờ trình về: Giao bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020; Đổi tên thôn Lớ thành thôn Đại Trung, xã Cao Đức, huyện Gia Bình; Sáp nhập khu phố Yên Lã 1, Yên Lã 2 để thành lập khu phố Yên Lã, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn. 

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với nội dung các Tờ trình, đề nghị làm rõ thêm một số nội dung như về trình độ chuyên môn của công chức cấp xã; Chỉ tiêu biên chế công chức có phù hợp với mục tiêu tinh giảm biên chế; Dự kiến bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ cấp thôn, khu phố sau khi sáp nhập; Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thực hiện đảm bảo các bước và thời gian theo đúng quy định; Cần tổ chức sơ kết sau 1 năm thực hiện sáp nhập các thôn, khu phố.

* Cũng trong sáng 01/6, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thẩm tra đề án công nhận đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ) là đô thị loại IV. Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh khóa XVIII. 

Theo đó, thực hiện đề án xây dựng đô thị Quế Võ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV vào năm 2020; Tiếp tục tập trung thực hiện chương trình phát triển đô thị để đáp ứng các tiêu chí nâng loại đô thị Quế Võ và trở thành thị xã vào giai đoạn từ năm 2022 - 2025.

Cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình. Đối với đề nghị công nhận đô thị Phố Mới mở rộng, (đô thị Quế Võ là đô thị loại IV), Quế Võ, cần tiếp tục rà soát, bổ sung vào đề án các tiêu chí cần thiết, có giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể; Loại bỏ các nội dung không cần thiết. Các thành viên Ban Pháp chế nhất trí trình HĐND xem xét Tờ trình; Yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung để trình HĐND xem xét thông qua.
Chu Oánh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại