Triển khai Kết luận 49 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài

(BTV) Sáng 4/6, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cho 150 đại biểu một số sở, ban, ngành; lãnh đạo Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


Thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến mạnh mẽ; chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng cao; tổ chức Hội khuyến học được củng cố và phát triển. Toàn tỉnh có hơn 338.000 hội viên; gần 200.000 gia đình học tập, hiếu học; hơn 3.700 dòng họ học tập, hiếu học; 634 cộng đồng học tập; 100% các xã, thị trấn có quỹ khuyến học. 

Theo Kết luận 49 của Ban Bí thư, Hội Khuyến học tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung, cụ thể: Các cán bộ, hội viên cần nắm vững ý nghĩa, chiến lược của văn bản, những yêu cầu, điểm mới cơ bản về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn sau năm 2020; có kế hoạch cụ thể duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; cấp ủy đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập tại địa phương, đơn vị với các tiêu chí mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập”; các cấp Hội Khuyến học cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các cấp tăng cường tuyên truyền sâu rộng về vai trò giáo dục trong xây dựng, phát triển nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội; các tổ chức đảng, chính quyền, các cấp lãnh đạo, tạo điều kiện cho mọi người dân đều có cơ hội học tập suốt đời, đồng thời biểu dương, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến. 
Vũ Tuyển, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại