Bắc Ninh: Đạt 97,5% tiến độ điều tra doanh nghiệp năm 2020

(BTV) Sau gần 2 tháng tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh. Đến thời điểm này, đã có hơn 8.600 doanh nghiệp hoàn thành việc điều tra, đạt 97,5%. Kết quả thu thập từ cuộc điều tra là căn cứ xác thực để các nhà quản lý, điều hành, các tổ chức, cá nhân đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng chính sách, chiến lược phát triển kinh tế địa phương, vùng kinh tế đạt hiệu quả.


Theo đó, trong đợt điều tra doanh nghiệp năm 2020, toàn tỉnh có hơn 9.000 doanh nghiệp tham gia. Các doanh nghiệp sẽ kê khai đầy đủ các nội dung liên quan đến tên, địa chỉ, điện thoại, email, fax, loại hình DN, ngành sản xuất kinh doanh, thông tin về hoạt động và thu nhập của người lao động, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, doanh thu, ứng dụng khoa học công nghệ, mức độ tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0... Điểm mới cuộc điều tra năm nay là triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp bằng bảng hỏi điều tra trực tuyến, giúp ngành Thống kê và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nguồn lực, thông tin được cập nhật nhanh, đầy đủ, chính xác hơn.

Bên cạnh những doanh nghiệp hưởng ứng và phối hợp tốt thì vẫn còn một số doanh nghiệp chấp hành luật pháp trong lĩnh vực thống kê chưa tốt, còn hiện tượng không hợp tác với điều tra viên hoặc tránh né, thực hiện chậm, không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu gây khó khăn cho điều tra viên trong việc tiếp cận rà soát, thu thập thông tin…

Hiện, Cục Thống kê đang tiến hành rà soát, hoàn thiện kết quả, đồng thời đôn đốc việc thực hiện điều tra đối với các doanh nghiệp còn lại, quyết tâm thực hiện hiệu quả cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 theo đúng tiến độ đề ra.
Trần Cường - Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại