Giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua

(BTV) Sáng 29/6, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo “Giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua” ở Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp tỉnh Bắc Ninh.


Hội thảo nhận được 29 bài tham luận của các cơ quan, đơn vị trong Khối tập trung vào các nội dung như: Kinh nghiệm, giải pháp về công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Mặt trận Tổ quốc các cấp với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phụ nữ Bắc Ninh với phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” góp phần thi đua ở các cụm, khối thi đua tỉnh; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thi đua – khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Vai trò của Liên đoàn Lao động trong việc tuyên truyền xây dựng các mô hình Lao động giỏi, Lao động sáng tạo góp phần thúc đẩy phong trào thi đua ở các cụm, khối...
 
Thông qua hội thảo, các thành viên trong Khối có thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trong công tác tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thu Hằng - Phạm Tiến
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại