Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

(BTV) Ngày 29/6, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.


Với 51 đảng viên hiện đang sinh hoạt tại 04 Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra. Tập trung lãnh đạo các Chi bộ phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Làm tốt chức năng tham mưu, giúp Tỉnh ủy xây dựng các chương trình công tác; Thẩm định và ban hành nhiều công văn chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng và lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể được quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên được chú trọng. Hàng năm, 100% Chi bộ được công nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 01 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ nhiều năm được công nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được Đảng ủy cấp trên khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, đề xuất các chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo chung của tỉnh. Phấn đấu, hàng năm, 100% đảng viên và quần chúng được nghiên cứu, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% Chi bộ trực thuộc được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có từ 20% Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 15% đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…
Đại hội đã bầu và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Vinh Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy khóa VI trúng cử Bí thư Đảng ủy khóa VII; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phát động Chương trình thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra.
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại